Showing all 11 results

I-Health- Core

L13500

Njih më mirë trupin tënd

 • Matni peshën tuaj dhe BMI (Indeksin e Masës Tru- pore), si dhe masën dhjamore, masën muskulare, kockat, sasinë e ujit dhe peshën e
 • Shfaq temperaturën dhe lagështinë e ambjentit
 • iHeaIth Core njeh deri më 10 përdorues
 • Sinkronizoni iHeaIth Core me pajisjet tuaja in- teligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs

I-Health-Air

L8500

Oksimetër pulsi

Kontrollo nivelin e oksigjenit dhe pulsin

 • Matni nivelin e oksigjenit në gjak (SpO2), pulsin tuaj dhe indeksin e perfuzionit
 • Lexoni rezultatet tuaja në çast në ekranin LED të oksimetrit
 • Sinkronizoni iHeaIth Air me pajisjet tuaja intelig- jente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs

I-Health-BPa

L6500

Matës automatik krahu i presionit gjakut

         Monitoroni presionin e gjakut

 • Presioni i gjakut dhe rrahjet e zemrës
 • Mesatarja e 7 ditëve të fundit
 • Indikator WHO i presionit të gjakut
 • Ekran LCD i madh dhe i lehtë për t’u lexuar
 • Identifikim i rrahjeve të çrregullta
 • Shfaqje e orës dhe datës
 • Memorie për 4 përdorues me nga 30 matje

 

I-Health-BPw

L5500

Matës automatik kyçi i presionit të gjakut

         Monitoroni presionin e gjakut

 • Presioni i gjakut dhe rrahjet e zemrës
 • Mesatarja e 7 ditëve të fundit
 • Indikator WHO i presionit të gjakut
 • Ekran LCD i madh dhe i lehtë për t’u lexuar
 • Identifikim i rrahjeve të çrregullta
 • Shfaqje e orës dhe datës
 • Memorie për 4 përdorues me nga 30 matje

 

I-Health-Clear

L13500

iHealth Clear Monitor krahu i presionit të gjakut

Ndiq ndryshimet e presionit të gjakut

Me  iHealth Clear:

 • Matni pulsin dhe presionin e gjakut
 • Mund të identifikojë aritminë
 • Rezultatet janë të klasifikuara sipas udhëzimeve të WHO (World Health Organisation)
 • Vendosni alarme për t’u rikujtuar për matjen e radhës sipas rregullit të tre matjeve
 • Sinkronizoni iHeaIth Track dhe i Health Clear me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs
 • Memorie e brendshme ( 2×1000 matje për iHealth Clear)

I-Health-Neo

L15500

Kontrollo presionin e gjakut në mënyrë të shpejtë

 • Matni presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës në mënyrë të thjeshtë
 • Mund të identifikojë aritminë
 • Rezultatet janë të klasifikuara sipas udhëzimeve të WHO (World Health Organisation)
 • Vendosni alarme për t’u rikujtuar për matjen e radhës sipas rregullit të tre matjeve Sinkronizoni iHeaIth Neo me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs

I-Health-Push

L7000

Monitorues kyçi i presionit të gjakut

      Kontrollo presionin e gjakut

 • Matni presionin e gjakut dhe pulsin
 • Mund të identifikojë aritminë
 • Rezultatet janë të klasifikuara sipas udhëzimeve të WHO (World Health Organisation)
 • Vendosni alarme për t’u rikujtuar për matjen e radhës sipas rregullit të tre matjeve Sinkronizoni iHeaIth View me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs
Out Of Stock

I-Health-Start THf

L5500

Termometër pa kontakt me rreze infra të kuqe

Matni temperaturën lehtë

 • Ekran LCD me ngjyrosje të ndryshme në varësi të rezultateve (jeshile, portokalli, ose e kuqe)
 • I lehtë në përdorim
 • Matje në një sekondë
 • Memorizon deri në 99 matje
 • 3 mënyra (Krye, Sipërfaqe, Ambjent)

I-Health-Track

L7500

iHealth Track Monitor krahu i presionit të gjakut

Ndiq ndryshimet e presionit të gjakut

Me iHealth Track

 • Matni pulsin dhe presionin e gjakut
 • Mund të identifikojë aritminë
 • Rezultatet janë të klasifikuara sipas udhëzimeve të WHO (World Health Organisation)
 • Vendosni alarme për t’u rikujtuar për matjen e radhës sipas rregullit të tre matjeve
 • Sinkronizoni iHeaIth Track dhe i Health Clear me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs
 • Memorie e brendshme (60 matje për iHealth Track)

I-Health-View

L11000

Monitorues kyçi i presionit të gjakut

       Kontrollo presionin e gjakut me apo pa telefon inteligjent
 • Matni presionin e gjakut dhe pulsin
 • Mund të identifikojë aritminë
 • Rezultatet janë të klasifikuara sipas udhëzimeve të WHO (World Health Organisation)
 • Vendosni alarme për t’u rikujtuar për matjen e radhës sipas rregullit të tre matjeve
 • Kontrolloni pozicionin e kyçit nëpërmjet një treguesi në monitor për matje më optimale
 • Sinkronizoni iHeaIth View me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs

I-Health-Wave

L8500

Noto, lëviz më shumë, fli më mirë

 • Matni hapat tuaj, minutat aktive, distancat dhe kaloritë e djegura
 • Njeh deri në 3 lloje noti
 • Monitoron cilësinë dhe rregullsinë e gjumit tuaj si dhe mund të programoni alarm me vibrim të lehtë për një zgjim të butë.
 • Shikoni matjet tuaja sipas datës dhe kohës në ekran, shoqëruar me raporte automatike për secilin
 • Sinkronizoni iHeaIth Wave me pajisjet tuaja inteligjente iOS dhe Android dhe ndiqni rezultatet nëpërmjet aplikacionit iHeaIth MyVitaIs